Kafa solidarnosti

U Italiji postoji kafa solidarnosti, caffè sospeso. To podrazumeva da svako ko želi može da plati jednu kafu više – za nekog budućeg gosta koji možda neće imati za kafu. U kafićima gde postoji ovakva praksa, bilo ko može da dođe i, ako nema novca, zatraži caffè sospeso i biće uslužen kafom. Običaj se razvio pre više od 100 godina na jugu Italije ali je vremenom prihvaćen i u ostalim delovima zemlje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *